Samarbeidspartnere

Samtlige av våre samarbeidspartnere er viktige for oss,- både i den daglige driften og i spesifikk oppfølging av våre brukere.

 

 • Frelsesarmeen
 • NAV Valdres
 • Psykisk helsetjeneste i kommunene
 • Interkommunal barneverntjeneste
 • DPS Gjøvik avd. Valdres
 • Ungdomskontakten og helserådgiver ved Valdres vidaregåande skule
 • Friomsorgen  
 • Kriminalomsorgen
 • Valdres Kompetansevekst
 • Korus Øst
 • Fylkesmannen i Oppland NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) 
 • Sagatun Brukerstyrte senter.
 • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon-RIO
 • Mental helse
 • Lions i Valdres
 • Valdres Næringshage
 • Vestoppland Fengsel, avd. Valdres