Brukerstyret og styret hos Stabburshella

Brukerstyret

Leder; Inger Marie Johansen

Nestleder; Helene Bagn

Kasserer; Tøren Holter

Sekretær; Marit Bakken

Styremedlem; May Anita Johansen

Vara; Arne Storrø og Sølve Havik

 

E- post; brukerstyret@stabburshella.com

Tlf; 468 83 533

 

Styret

Leder; Marit Håvelsrud

Styremedlem; Elisabeth Hålien

Styremedlem; Hans Enger

Styremedlem; Jan Erik Gravdahl

Styremedlem; Kjersti Kirkeby Ødegaard

Vara; Hanne Grøneng og Tøren Holter